KRAIS Tube Expanders

Prowadzony projekt unijny

Firma KRAIS realizuje projekt, którego celem jest uruchomienie produkcji  przecinarko-ukosowarek pierścieniowych do rur. Efektem inwestycji będzie m.in. wdrożenie innowacji produktowej i technologicznej oraz stworzenie miejsca pracy. Wartość projektu wynosi 1 265 251,10 zł.,  wkład Funduszy Europejskich – 531 405,46  zł.